undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined

Highlight Products

“ Covers all your lifestyles ”

Health Insurance

ประกันสุขภาพ เมืองไทย เติมสิทธิ์

จบปัญหาวงเงินสวัสดิการค่ารักษาไม่เพียงพอ ให้วงเงินค่ารักษาเพิ่มได้ถึง 10 ล้านบาท

Health Insurance

ประกันสุขภาพ เมืองไทยจัดหนัก

น็อกปัญหาค่าใช้จ่ายด้วยความคุ้มครองสุดคุ้มแบบเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สูงสุดถึง 10 ล้านบาทต่อการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง

Health Insurance

ประกันสุขภาพผู้หญิงยิ้มได้

ประกันสุขภาพผู้หญิงยิ้มได้ ให้คุณผู้หญิง...ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ ยิ้มได้ในทุกๆ วันกับเมืองไทยประกันภัย กับ “ประกันสุขภาพผู้หญิงยิ้มได้” จากเมืองไทยประกันภัย จ่ายเบี้ยสบาย ๆ เริ่มต้นเพียง 900 บาทต่อปี

Promotions