เมืองไทยประกันภัย 92 ปี ลุ้นรับล้าน!

undefined
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 29 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

เงื่อนไขโปรโมชั่น

เมืองไทยประกันภัย 92 ปี ลุ้นรับล้าน!
ฉลองปีที่ 92 สุดยิ่งใหญ่ กว่า 276 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท!!!
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2567

 

กติกาการรับสิทธิ์ชิงรางวัล

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นลูกค้าที่ซื้อและชำระเงินแผนประกันที่ร่วมรายการ ทั้งกรมธรรม์รายใหม่ และกรมธรรม์ต่ออายุ

  • ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ Single rate ทุกประเภท, ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ประกันภัยสุขภาพ, ประกันสุขภาพเฉพาะโรค, ประกันภัยโรคร้ายแรง, ประกันอัคคีภัย, ประกันเดินทาง รายปี, ประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่มีเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปต่อกรมธรรม์   โดย 1 กรมธรรม์ได้รับ 1 สิทธิ์ (กรมธรรม์รายกลุ่มและ กรมธรรม์ระยะสั้น ไม่สามารถเข้าร่วมชิงรางวัลในกิจกรรมนี้ได้)
  • ทุกช่องทางการขายของบริษัทฯ
  • ลูกค้าที่ซื้อและชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2567 โดยที่กรมธรรม์ต้องมีผลความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยในวันมอบรางวัล 27 มิถุนายน 2567  หากกรมธรรม์หมดอายุก่อนวันที่จับรางวัล 27 มิถุนายน 2567 ลูกค้าจะต้องต่ออายุกรมธรรม์ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 27 มิถุนายน 2567 จึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล

2. สิทธิ์ลุ้นรางวัลสำหรับผู้เอาประกันภัย 1 ท่าน ตามชื่อที่ระบุบนหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย

3. กรมธรรม์ที่มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลจะต้องไม่มีการเปลี่ยน, ยกเลิก หรือลดเบี้ยประกันภัยที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข นับจากวันที่ซื้อถึงวันที่จับรางวัล

4. ลูกค้าสามารถเช็คสิทธิ์จับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ https://mtiecommerce.muangthaiinsurance.com/Campaign/Privilege

 

รายละเอียดของรางวัล กิจกรรม เมืองไทยประกันภัย 92 ปี ลุ้นรับล้าน!

รางวัล ของรางวัล จำนวนรางวัล รวมมูลค่า
รางวัลที่ 1 Samsung Galaxy S23 Ultra 512GB 2 87,800
รางวัลที่ 2 Samsung Galaxy S23+ 512GB 2 75,800
รางวัลที่ 3 Samsung Galaxy Buds2 Pro 10 69,900
รางวัลที่ 4 Samsung Galaxy Watch5 Bluetooth (44mm) 5 49,950
รางวัลที่ 5 Samsung Galaxy Watch5 Bluetooth (40mm) 5 42,450
รางวัลที่ 6 ลำโพง soundbar Samsung HW T420 8 26,000
รางวัลที่ 7 เครื่องฟอกอากาศ Hatari AP12R1 65 194,220
รางวัลที่ 8 ชงกาแฟแคปซูล NESCAFE DOLCE GUSTO รุ่น PICCOLO XS 10 23,900
รางวัลที่ 9 หม้อทอด Tefal รุ่น EY2018 26 54,340
รางวัลที่ 10 Carseat แรกเกิด 5 7,950
รางวัลที่ 11 Carseat 9 - 12 ปี 5 13,950
รางวัลที่ 12 กระเป๋าล้อลาก 29" Gioarmy S201 10 23,900
รางวัลที่ 13 กระเป๋าล้อลาก 25" Gioarmy S201 10 20,900
รางวัลที่ 14 กระเป๋าล้อลาก 20" Gioarmy S201 10 17,900
รางวัลที่ 15 กระเป๋าล้อลาก 20" Gioarmy H066 1 1,990
รางวัลที่ 16 เครื่องตรวจน้ำตาล Accuchek พร้อมแถบตรวจ 50 173,500
รางวัลที่ 17 เครื่องวัดความดัน Omron 50 112,500
รางวัลที่ 18 เครื่องดูดฝุ่นมือถือ Electrolux ZB6307DB 2 3,980
    276 1,000,930

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. ทางบริษัทฯ จะประกาศผลรางวัลผ่านช่องทาง Facebook เมืองไทยประกันภัย Muang Thai Insurance – MTI ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 โดยลูกค้าต้องลงทะเบียนกรอกข้อมูลยืนยันการรับรางวัลผ่าน Form Online ภายใน 30 วัน ซึ่งบริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีทางเบอร์มือถือที่กรอกข้อมูลไว้ ภายใน 5 วันทำการ เพื่อยืนยันตัวตน

2. หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้ หรือ ได้รับรางวัลไม่ติดต่อกลับมายังบริษัทฯ หลังการประกาศผล ภายใน 30 วัน ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ บริษัทฯ จะมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีที่ได้จับรางวัลสำรองไว้ในลำดับถัดไป

3. ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด และ/หรือโอนให้ผู้อื่นได้

4. การจับรางวัลทั้งหมดจะจัดขึ้นวันที่ 27 มิถุนายน 2567  เวลา 14.00 น. โดยวิธีจับสลาก ณ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 252 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ใบอนุญาตจับรางวัลเลขที่ 344/2567 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งของรางวัล เฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น โดยที่ผู้ได้รับรางวัลต้องมารับของรางวัลด้วยตัวเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนเท่านั้น โดยมารับ ณ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ในกรณีผู้ได้รับรางวัลพำนักอยู่ต่างจังหวัด บริษัทฯจะจัดส่งของรางวัลให้ภายใน 60 วัน หลังจากประกาศรางวัล

6. กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท กำลังใจ โบรคเกอร์ จำกัด

7. บริษัทฯ เป็นผู้ชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% แทนลูกค้าที่ได้รับรางวัล

8. ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ในการจับรางวัล โดยหากได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะมีสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้ของรางวัล หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เข้าข่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด

10. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

11. เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจ และศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

252 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2665-4000, 0-2290-3333 แฟกซ์ 0-2665-4166, 0-2274-9511

ติดตามเมืองไทยประกันภัย
1484แจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง